Nakon CZ serije vrhunskih vina, na red je došao i redizajn postojećih vrhunskih vina vinarije Zadro. Klasičan pristup dizajniranju, pažljivo odabirajući dostupne tehnike tiska i papira, unaprijedio je izgled ove serije vina zadržavajući osnovne elemente njihove dosadašnje prepoznatljivosti.

Vinarija Zadro

Redizajn etiketa za vrhunska vina

Kategorija: Dizajn ambalaže

Nakon CZ serije vrhunskih vina, na red je došao i redizajn postojećih vrhunskih vina vinarije Zadro. Klasičan pristup dizajniranju, pažljivo odabirajući dostupne tehnike tiska i papira, unaprijedio je izgled ove serije vina zadržavajući osnovne elemente njihove dosadašnje prepoznatljivosti.

Redizajn etiketa za vrhunska vina