Grafički dizajn publikacija

Grafički dizajn knjige «Sveta Zemlja knjiga sjećanja»

Grafički dizajn knjige «Sveta Zemlja knjiga sjećanja»

Informativni centar "Mir" Međugorje

Dizajn turističkih brošura u Istočnom Timoru

Dizajn turističkih brošura u Istočnom Timoru

United Nations Development Programme

Vizualni identitet Centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina

Vizualni identitet Centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH

Godišnje izvješće UWC - a za 2015. godinu

Godišnje izvješće UWC - a za 2015. godinu

United World College Mostar

Dizajn monografije Sveučilišno - kliničke bolnice Mostar

Dizajn monografije Sveučilišno - kliničke bolnice Mostar

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Medijska kampanja promocije jagodičastog voća

Medijska kampanja promocije jagodičastog voća

Ured za koordinaciju projekata i Ministarstvo poljoprivrede FBiH

Poštanska marka u čast Marinu Čiliću

Poštanska marka u čast Marinu Čiliću

Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar

Dizajn kataloga - Planine u BiH

Dizajn kataloga - Planine u BiH

Fortuna tours Mostar

Dizajn Godišnjeg izvješća UWC

Dizajn Godišnjeg izvješća UWC

United World College Mostar

Redizajn časopisa Dani vjenčanja

Redizajn časopisa Dani vjenčanja

Dani vjenčanja, Zagreb

Dizajn vrećica za kobasice

Dizajn vrećica za kobasice

Pavić d.o.o. Livno

Dizajn poštanske marke BiH Nobelovci

Dizajn poštanske marke BiH Nobelovci

Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar

Dizajn časopisa "In vjenčanja"

Dizajn časopisa "In vjenčanja"

Sajam Vjenčanja Mostar

Promotivna kampanja Croatia osiguranja

Promotivna kampanja Croatia osiguranja

Croatia osiguranje d.d., Bosna i Hercegovina

Vizualni identitet TT Kabeli

Vizualni identitet TT Kabeli

TT kabeli d.o.o.

Vizualni identitet CDO Mostar

Vizualni identitet CDO Mostar

Centar za dramski odgoj BiH

Newsletter dizajn - UWC

Newsletter dizajn - UWC

United World College Mostar

Godišnji izvještaj UWC

Godišnji izvještaj UWC

United World College Mostar

Plakati i oglasi NIMBY kampanja

Plakati i oglasi NIMBY kampanja

Federalno ministarstvo okoliša i turizma - FBiH

Prijelom časopisa - Glasnik mira

Prijelom časopisa - Glasnik mira

Informativni centar Mir Međugorje

Dizajn časopisa BH Bankar

Dizajn časopisa BH Bankar

UBBiH Udruženje banaka Bosne i Hercegovine

Dizajn poštanske marke Međugorje 2010

Dizajn poštanske marke Međugorje 2010

Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar

Poštanska marka 800 godina Franjevačkog reda

Poštanska marka 800 godina Franjevačkog reda

Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar