Turistička agencija Fortuna preuzela je na sebe težak i ozbiljan zadatak, pripremiti jednu jedinstvenu i neopterećenu džepnu monografiju o Mostaru nekada i sad, kombinirajući podatke o njegovoj bogatoj i raznovrsnoj prošlosti s onim što je Mostar doživio i preživio u ratu, ali i s onim što Mostar jeste danas - važna turistička destinacija, nezaobilazna za turiste koji dolaze u Dubrovnik, Međugorje, Sarajevo... Shift Brand Design je kreirao jasan i prepoznatljiv izgled knjige čiji sadržaj čine veliki broj fotografija, ali i zanimljivoga  teksta. Grafički dizajn ove monografije u prvi plan stavlja fotografije, među kojima su i neke po prvi puta objavljene u javnosti, što će ovu publikaciju podignuti na jedan sasvim drugi nivo. Prije svega namijenjena turistima koji se žele upoznati s tradicijom i kulturom Mostara, publikacija je izdana za početak na engleskom i njemačkom jeziku i to s predgovorima njemačkog kancelara Klausa Kinkela koji je u vrijeme rata, a i kasnije, odigrao važnu ulogu u zaustavljanju ratnih događanja, te prvog poslijeratnog upravitelja Hansom Koschnickom, što zasigurno govori o razini ove publikacije.

Fortuna tours Mostar

Dizajn turističke monografije "Mostar- beskrajna priča"

Turistička agencija Fortuna preuzela je na sebe težak i ozbiljan zadatak, pripremiti jednu jedinstvenu i neopterećenu džepnu monografiju o Mostaru nekada i sad, kombinirajući podatke o njegovoj bogatoj i raznovrsnoj prošlosti s onim što je Mostar doživio i preživio u ratu, ali i s onim što Mostar jeste danas - važna turistička destinacija, nezaobilazna za turiste koji dolaze u Dubrovnik, Međugorje, Sarajevo... Shift Brand Design je kreirao jasan i prepoznatljiv izgled knjige čiji sadržaj čine veliki broj fotografija, ali i zanimljivoga  teksta. Grafički dizajn ove monografije u prvi plan stavlja fotografije, među kojima su i neke po prvi puta objavljene u javnosti, što će ovu publikaciju podignuti na jedan sasvim drugi nivo. Prije svega namijenjena turistima koji se žele upoznati s tradicijom i kulturom Mostara, publikacija je izdana za početak na engleskom i njemačkom jeziku i to s predgovorima njemačkog kancelara Klausa Kinkela koji je u vrijeme rata, a i kasnije, odigrao važnu ulogu u zaustavljanju ratnih događanja, te prvog poslijeratnog upravitelja Hansom Koschnickom, što zasigurno govori o razini ove publikacije.

Dizajn turističke monografije Mostar- beskrajna priča korica shift agencija
dizajn monografije Mostar - beskrajna priča, turistička agencija fortuna,  shift
dizajn monografije Mostar - beskrajna priča , korica monografije, shift
dizajn monografije, prijelom dizajn shift.ba, turistička agencija fortuna
dizajn monografije, prijelom dizajn shift.ba
dizajn monografije, prijelom dizajn shift agencija
dizajn monografije, prijelom dizajn shift.ba
Dizajn monografije Mostar - beskrajna priča, layout, agencija shift
Dizajn monografije Mostar - beskrajna priča, agencija shift
Dizajn monografije Mostar - beskrajna priča, agencija shift