Glasnik mira službeno je glasilo župnog ureda u Međugorju pokrenuto 2006. godine. Glasnik izlazi jednom mjesečno, a za njegovu grafičku obradu od početka je zadužena kreativna agencija Shift. Prijelom, dizajn ovoga glasila, te priprema za tisak u potpunosti su u našim rukama.

 

Informativni centar Mir Međugorje

Prijelom časopisa - Glasnik mira

Glasnik mira službeno je glasilo župnog ureda u Međugorju pokrenuto 2006. godine. Glasnik izlazi jednom mjesečno, a za njegovu grafičku obradu od početka je zadužena kreativna agencija Shift. Prijelom, dizajn ovoga glasila, te priprema za tisak u potpunosti su u našim rukama.

 

Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, shift agencija mostar
Glasnik mira dizajn časopisa, prijelom, layout