Ovaj jedinstveni vodič namijenjen je predstavljanju kulturnog naslijeđa Mostara, krećući se od mosta do mosta i osvrćući se na kulturu življenja naroda u Hercegovini kroz povijest do danas prikazujući kulturno-povijesne sadržaje koji se nalaze u blizini svakog od mostova. Vodič je usmjeren na „putnika namjernika“ kojem se predlaže da prati predloženu rutu mostova, te potom u okolici svakog mosta pod "Lokacije za posjetiti u blizini" odabere, posjeti i detaljnije istraži, i doživi jednu ili više lokacija, te nastavi svoje putovanje ovisno o interesu i dostupnom vremenu.
U našoj agenciji osmislili smo kreativni koncept ove dvojezične publikacije, dizajnirali kompletan izgled te obavili produkciju fotografije za ovu publikaciju, ali i za korištenje u interaktivnom muzeju Visitor centra Hera na Buni.

Grad Mostar

Mostovi kultura - ruta kulturnog turizma

Ovaj jedinstveni vodič namijenjen je predstavljanju kulturnog naslijeđa Mostara, krećući se od mosta do mosta i osvrćući se na kulturu življenja naroda u Hercegovini kroz povijest do danas prikazujući kulturno-povijesne sadržaje koji se nalaze u blizini svakog od mostova. Vodič je usmjeren na „putnika namjernika“ kojem se predlaže da prati predloženu rutu mostova, te potom u okolici svakog mosta pod "Lokacije za posjetiti u blizini" odabere, posjeti i detaljnije istraži, i doživi jednu ili više lokacija, te nastavi svoje putovanje ovisno o interesu i dostupnom vremenu.
U našoj agenciji osmislili smo kreativni koncept ove dvojezične publikacije, dizajnirali kompletan izgled te obavili produkciju fotografije za ovu publikaciju, ali i za korištenje u interaktivnom muzeju Visitor centra Hera na Buni.

Mostovi kultura - ruta kulturnog turizma
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift
dizajn publikacije fotografija prijelom hera grad mostar shift