U prigodi obilježavanja 20. godišnjice, uprava Radiopostaje “Mir” Međugorje od nas je naručila dizajn nagrade za najizvođeniju pjesmu/autora. Posao oko dizajniranja “kipića”, započeli smo — kako drugo nego na papiru, olovkom. Sve je lako bilo zamisliti u glavi, pa čak i skicirati na papiru. Pravi problemi započeli su već u prvoj fazi izrade nagrade. U prvoj fazi važno je bilo ono što je zamišljeno u glavi i grubo skicirano na papiru, prebaciti u stvarne tri dimenzije. Proces izrade 3D printa obavljen je u Tehnološkom parku “Intera” u Mostaru, čijem se vodstvu na čelu s direktorom Vedranom Šimunovićem ovom prilikom zahvaljujemo na susretljivosti i razumijevanju. Nakon što je model “isprintan”, pristupili smo njegovoj obradi i pripremi za lakiranje. Nakon odabira baze i boje za lakiranje, model smo ostavili dva dana u lakirnici, a za to vrijeme dali se u potragu za još dva materijala: cijevi od inoxa koja će spojiti kipić s bazom, i drvenoj (orah) kocki koja će poslužiti kao postolje. Spajanje u jedinstvenu cjelinu je bio zapravo možda i najzahtijevniji dio cjelokupnog procesa. Rješenje smo pronašli u jednom “custom made” šarafu koji je prolazio od dna skulpture (drvenog postolja), kroz inoxnu cijev, pa sve u tijelo samoga 3D modela koje smo morali prethodno probušiti do određene dubine. Na ovaj način svi su problemi bili rješeni, a rezultat je kompaktna i privlačna statua koja svojim izgledom mami i poglede, ali i dodire. Nadamo se da ovi drugi (dodiri) neće imati (negativnog) utjecaja na njezin životni vijek. :-)

Radiopostaja “Mir” Međugorje

Dizajn i izrada nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje

U prigodi obilježavanja 20. godišnjice, uprava Radiopostaje “Mir” Međugorje od nas je naručila dizajn nagrade za najizvođeniju pjesmu/autora. Posao oko dizajniranja “kipića”, započeli smo — kako drugo nego na papiru, olovkom. Sve je lako bilo zamisliti u glavi, pa čak i skicirati na papiru. Pravi problemi započeli su već u prvoj fazi izrade nagrade. U prvoj fazi važno je bilo ono što je zamišljeno u glavi i grubo skicirano na papiru, prebaciti u stvarne tri dimenzije. Proces izrade 3D printa obavljen je u Tehnološkom parku “Intera” u Mostaru, čijem se vodstvu na čelu s direktorom Vedranom Šimunovićem ovom prilikom zahvaljujemo na susretljivosti i razumijevanju. Nakon što je model “isprintan”, pristupili smo njegovoj obradi i pripremi za lakiranje. Nakon odabira baze i boje za lakiranje, model smo ostavili dva dana u lakirnici, a za to vrijeme dali se u potragu za još dva materijala: cijevi od inoxa koja će spojiti kipić s bazom, i drvenoj (orah) kocki koja će poslužiti kao postolje. Spajanje u jedinstvenu cjelinu je bio zapravo možda i najzahtijevniji dio cjelokupnog procesa. Rješenje smo pronašli u jednom “custom made” šarafu koji je prolazio od dna skulpture (drvenog postolja), kroz inoxnu cijev, pa sve u tijelo samoga 3D modela koje smo morali prethodno probušiti do određene dubine. Na ovaj način svi su problemi bili rješeni, a rezultat je kompaktna i privlačna statua koja svojim izgledom mami i poglede, ali i dodire. Nadamo se da ovi drugi (dodiri) neće imati (negativnog) utjecaja na njezin životni vijek. :-)

Dizajn i izrada nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje shift
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje shift brand design
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje shift
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje shift mostar
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje
Dizajn i izrada Nagrade Radiopostaje “Mir” Međugorje shift