Rad naše agencije prepoznala je i Alliance Defending Freedom organizacija iz SAD-a koja zagovara pravo ljudi da slobodno žive svoju vjeru. Iz ADF International organizacije smo nedavno dobili zadatak redizajnirati jednu od njihovih osnovnih marketinških brošura.
Jasno je da su brošure moćan marketinški alat, kako za promotivne, tako i za informativne svrhe. Ciljanoj publici pružaju informacije o vama i o onome čime se bavite. Dobro osmišljena i dizajnirana brošura je izvrstan način da skrenete pažnju na sebe i date uvid u područje djelovanja vaše organizacije/poduzeća. 

Nova naslovnica ADF brošure odlično komunicira poruku koju organizacija želi prenijeti. Naši dizajneri osmislili su naslovnicu koja osvaja na prvi pogled, s pažljivo odabranim nijansama i privlačnim sloganom na vrhu. Fotografija europskog grada uslikana iz ptičje perspektive zajedno sa sloganom “Defending Freedom. Seeking Justice. Worldwide.” je pozivnica da uzmete brošuru i pročitate je. Kako bi dizajn nove naslovnice bio prikladan organizaciji i poslovan, koristili smo bijelu podlogu da bismo istaknuli logotip organizacije i napravili kontrast u odnosu na bogate nijanse na fotografiji.

Alliance Defending Freedom

Redizajn brošure Alliance Defending Freedom

Rad naše agencije prepoznala je i Alliance Defending Freedom organizacija iz SAD-a koja zagovara pravo ljudi da slobodno žive svoju vjeru. Iz ADF International organizacije smo nedavno dobili zadatak redizajnirati jednu od njihovih osnovnih marketinških brošura.
Jasno je da su brošure moćan marketinški alat, kako za promotivne, tako i za informativne svrhe. Ciljanoj publici pružaju informacije o vama i o onome čime se bavite. Dobro osmišljena i dizajnirana brošura je izvrstan način da skrenete pažnju na sebe i date uvid u područje djelovanja vaše organizacije/poduzeća. 

Nova naslovnica ADF brošure odlično komunicira poruku koju organizacija želi prenijeti. Naši dizajneri osmislili su naslovnicu koja osvaja na prvi pogled, s pažljivo odabranim nijansama i privlačnim sloganom na vrhu. Fotografija europskog grada uslikana iz ptičje perspektive zajedno sa sloganom “Defending Freedom. Seeking Justice. Worldwide.” je pozivnica da uzmete brošuru i pročitate je. Kako bi dizajn nove naslovnice bio prikladan organizaciji i poslovan, koristili smo bijelu podlogu da bismo istaknuli logotip organizacije i napravili kontrast u odnosu na bogate nijanse na fotografiji.

Redizajn brošure Alliance Defending Freedom