News & Blog

Povezano

Renata - video - analytical system for traffic data processing
Prepaid Kard Design
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.
shift novosti