News & Blog

Povezano

Logotype and label design for Vican wines
Vizualni identitet restorana
Dizajn logotipa “Sumarum" sustava za e-učenje Sveučilišta u Mostaru
Sveučilište u Mostaru sa svojim SUMIT centrom kontinuirano radi na uspostavljanju i punom funkcioniranju sustava e-učenja za nastavu na daljinu. Na ovaj način Sveučilište doprinosi transferu znanja, što je važan obrazovni segment, a nastavni sadržaj se može prezentirati na poticajan i zanimljiv način, što će u konačnici ublažiti stanje prouzrokovano pandemijom korona virusa. Prema statistici u SUMARUM-u je otvoreno preko 1100 kolegija, a broj kolegija i upisanih studenata raste iz dana u dan.Sustav za e-učenje SUMARUM omogućava nastavnicima, studentima i ustanovama na Sveučilištu u Mostaru...