News & Blog

Povezano

Dizajn monografije Sveučilišno - kliničke bolnice Mostar
Werbekatalog Design
Novi pogled, dizajn shift
Novi vizualni identitet je u fazi standardizacije gdje ćemo klijentu isporučiti knjigu grafičkih standarda, a logotip je doživio premijeru na današnjem skupu na Španjolskom trgu u Mostaru povodom Dana narcisa. Tom prilikom smo dizajnirali i promotivni poster ove akcije.