Još jedan projekt koji je u Hrvatskoj uspješno obavila naša agencija je vizualni identitet poduzeća Supertours iz Dubrovnika. Motiv svjetionika kao zaštitnog znaka ove turističke/putničke agencije komunicira na više razina, a sama implementacija jednostavna je i prepoznatljiva, upravo onakva kakva i treba biti.

Supertours, Dubrovnik

Vizualni identitet turističke agencije Supertours

Još jedan projekt koji je u Hrvatskoj uspješno obavila naša agencija je vizualni identitet poduzeća Supertours iz Dubrovnika. Motiv svjetionika kao zaštitnog znaka ove turističke/putničke agencije komunicira na više razina, a sama implementacija jednostavna je i prepoznatljiva, upravo onakva kakva i treba biti.

Vizualni identitet turističke agencije supertours shift mostar
Vizualni identitet turističke agencije, logo, zaštitni znak, shift
Vizualni identitet turističke agencije supertours
Vizualni identitet turističke agencije shift mostar
Vizualni identitet turističke agencije supertours dizajn logo
Vizualni identitet turističke agencije supertours shift dizajn
Vizualni identitet turističke agencije supertours shift dizajn
Vizualni identitet turističke agencije knjiga grafičkih standarda
Vizualni identitet turističke agencije supertours, ponuda
Vizualni identitet turističke agencije supertours
Vizualni identitet turističke agencije supertours, kniga grafičkih standarda
Vizualni identitet turističke agencije supertours, kniga grafičkih standarda
Vizualni identitet turističke agencije supertours, oslikavanje vozila