Ured za koordinaciju projekata i Ministarstvo poljoprivrede FBiH

Medijska kampanja promocije jagodičastog voća

Kategorija: Vizualni identitet Grafički dizajn publikacija

Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj – IFAD - je specijalizirana agencija UN-a posvećena iskorijenjivanju siromaštva u ruralnim krajevima u zemljama u razvoju i posluje isključivo u poljoprivrednom kontekstu. Agencija Shift je dobila zadatak osmisliti medijsku kampanju promocije jagodičastog voća na svim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Glavni cilj medijske strategije, i naknadno izrade kampanje, medijsko je pozicioniranje sadnje jagodičastog voća kao perspektivne djelatnosti, te da ta djelatnost bude prepoznata kao strateška u definiranim ruralnim područjima. Da bi se to postiglo, odnosno da bi se medijskom porukom stvorila pozitivna veza između promoviranog proizvoda (ulaganja u sadnju jagodičastog voća) i željenog ishoda (poboljšanja životnih uvjeta za obitelji u ruralnim područjima), najprije su definirani headline i vizual kampanje. Kroz prethodno definirani verbalni koncept kampanje određeni su okviri i ton komunikacije kao podloga za daljnji rad, a to je osmišljavanje vizuala kampanje kojom će se potaknuti potreba za informacijama o proizvodnji jagodičastog voća među poljoprivrednicima u ciljnim skupinama/općinama. Osnovni cilj pri razvoju kreativnog koncepta kampanje bio je da komunikacija bude profesionalna i konzistentna u svrhu postizanja boljeg utjecaja na ciljnu skupinu. Sljedeći korak bio je kroz odabrani media mix i sredstva komunikacije (outdoor/print) iskomunicirati dobrobiti relevantne za potencijalnog uzgajivača, odnosno za ključne ciljne skupine koje su detektirane unutar projekta. 

Medijska kampanja promocije jagodičastog voća
Medijska kampanja promocije jagodičastog voća, ifad, shift, dizajn billboarda
Medijska kampanja promocije jagodičastog voća, dizajn brošure, ifad