Mobilne aplikacije mijenjaju način našeg života, štede nam vrijeme pružajući različite usluge i mogućnosti. U velikoj su mjeri prisutne u našoj svakodnevici i skoro svatko od nas posjeduje neku na svom pametnom telefonu. Njihovu dobrobit i potencijal prepoznali su i u Franjevačkom svjetovnom redu u Mostaru gdje je i rođena mobilna aplikacija OREMUS. Misao vodilja u izradi ove aplikacije bila je međusobno povezivanje u molitvi jednih za druge. OREMUS želi biti jedna mala molitvena obitelj tj. molitvena mreža. Zašto naziv OREMUS? Stari je kršćanski pozdrav “Oremus pro invicem!”, a znači “Molimo jedni za druge!” – a upravo je poruka ove aplikacije molimo jedni s drugima i jedni za druge. Agencija Shift je angažirana za vizualni identitet i dizajn logotipa ove mobilne aplikacije. Budući da se radi o aplikaciji koja se temelji na vjeri i molitvi, i naš dizajn je išao u tom smjeru. Logotip je umirujući, izveden u plavoj boji, s intervencijom znaka križa na slovu “O”, i na prvu nas navodi na zaključak o kakvoj je aplikaciji riječ. Konačni rezultat je inovativna i jedinstvena mobilna aplikacija koja svojim korisnicima pruža izvrsno, kako molitveno, tako i vizualno iskustvo. Aplikacija OREMUS se može preuzeti na Google Play Store.

Franjevačko bratstvo iz Mostara

Vizualni identitet mobilne aplikacije OREMUS

Mobilne aplikacije mijenjaju način našeg života, štede nam vrijeme pružajući različite usluge i mogućnosti. U velikoj su mjeri prisutne u našoj svakodnevici i skoro svatko od nas posjeduje neku na svom pametnom telefonu. Njihovu dobrobit i potencijal prepoznali su i u Franjevačkom svjetovnom redu u Mostaru gdje je i rođena mobilna aplikacija OREMUS. Misao vodilja u izradi ove aplikacije bila je međusobno povezivanje u molitvi jednih za druge. OREMUS želi biti jedna mala molitvena obitelj tj. molitvena mreža. Zašto naziv OREMUS? Stari je kršćanski pozdrav “Oremus pro invicem!”, a znači “Molimo jedni za druge!” – a upravo je poruka ove aplikacije molimo jedni s drugima i jedni za druge. Agencija Shift je angažirana za vizualni identitet i dizajn logotipa ove mobilne aplikacije. Budući da se radi o aplikaciji koja se temelji na vjeri i molitvi, i naš dizajn je išao u tom smjeru. Logotip je umirujući, izveden u plavoj boji, s intervencijom znaka križa na slovu “O”, i na prvu nas navodi na zaključak o kakvoj je aplikaciji riječ. Konačni rezultat je inovativna i jedinstvena mobilna aplikacija koja svojim korisnicima pruža izvrsno, kako molitveno, tako i vizualno iskustvo. Aplikacija OREMUS se može preuzeti na Google Play Store.

dizajn mobilne aplikacije oremus shift
vizualni identitet aplikacije oremus, franjevački bratstvo mostar
dizajn logotipa oremus aplikacije, shift agencija, grafički dizajn
vizualni identitet, dizajn, kreativna agencija, mobilna aplikacija
mobilna aplikacija oremus, franjevačko bratstvo, shift agencija