INTEGRA je konzultantsko poduzeće specijalizirano za projektiranje i nadzor u niskogradnji (cesta, mostova, vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava i odlagališta smeća), geološka, inženjersko-geološka, geomehanička i hidrogeološka istraživanja za objekte niskogradnje. INTEGRA se obratila našoj agenciji za dizajn novog logotipa koji bi bio inovativan i primjenjiv u različitim oblicima aplikacije. Analizirajući širok spektar kombinacija boja, pokušavali smo pronaći kombinaciju koja će biti harmonična. Logotip je u konačnici izveden u crvenoj i sivoj boji. Smatrali smo da su ove dvije boje utjecajne, privlačne i praktične za različitu primjenu. Na kraju smo izabrali jednostavnu tipografiju, a rezultat je čitljiv logotip koji izražava ozbiljnost našeg klijenta.

Integra

Dizajn logotipa za konzultantsko poduzeće Integra

Kategorija: Vizualni identitet

INTEGRA je konzultantsko poduzeće specijalizirano za projektiranje i nadzor u niskogradnji (cesta, mostova, vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava i odlagališta smeća), geološka, inženjersko-geološka, geomehanička i hidrogeološka istraživanja za objekte niskogradnje. INTEGRA se obratila našoj agenciji za dizajn novog logotipa koji bi bio inovativan i primjenjiv u različitim oblicima aplikacije. Analizirajući širok spektar kombinacija boja, pokušavali smo pronaći kombinaciju koja će biti harmonična. Logotip je u konačnici izveden u crvenoj i sivoj boji. Smatrali smo da su ove dvije boje utjecajne, privlačne i praktične za različitu primjenu. Na kraju smo izabrali jednostavnu tipografiju, a rezultat je čitljiv logotip koji izražava ozbiljnost našeg klijenta.

Dizajn logotipa za konzultantsko poduzeće Integra