Klijent se obratio nama s povjerenjem, kako bi stvorili novo rješenje koje obuhvaća više kohezivnu strukturu sustava, te na jasan način prikazali obećanje nevjerojatno koordinirane i pristupačne skrbi za pacijente. Pristup izradi vizualnog identiteta temeljio se na stilistici svojstvenoj za ovu branšu pa je tako dizajn logotipa riješen krajnje minimalistički. Uporabom Sans serif fonta s light (tankim) rezom, slova PREMIUM DENT nalikuju na stomatološke instrumente, a dodatnu 'sterilnost' logotip dobiva korištenjem triju nijansi sive. Kako bi se razbila ovakva strogost u rasporedu i izgledu slova, znak 'D' transformiran je u liniju osmijeha. Taj učahureni 'smiley' izbalansirao je sliku o uslugama klinike sa slikom nasmiješenog i zadovoljnog pacijenta. Potpuno nova brend strategija je razvijena kako bi ojačala koheziju ustanove, a novi vizualni identitet ju je oživio. Konačni rezultat je osvježen, suvremen brend koji nadahnjuje i potiče dijalog i interakciju s pacijentima.

Premium dent d.o.o., Zagreb

Vizualni identitet poliklinike Premium Dent

Kategorija: Vizualni identitet

Klijent se obratio nama s povjerenjem, kako bi stvorili novo rješenje koje obuhvaća više kohezivnu strukturu sustava, te na jasan način prikazali obećanje nevjerojatno koordinirane i pristupačne skrbi za pacijente. Pristup izradi vizualnog identiteta temeljio se na stilistici svojstvenoj za ovu branšu pa je tako dizajn logotipa riješen krajnje minimalistički. Uporabom Sans serif fonta s light (tankim) rezom, slova PREMIUM DENT nalikuju na stomatološke instrumente, a dodatnu 'sterilnost' logotip dobiva korištenjem triju nijansi sive. Kako bi se razbila ovakva strogost u rasporedu i izgledu slova, znak 'D' transformiran je u liniju osmijeha. Taj učahureni 'smiley' izbalansirao je sliku o uslugama klinike sa slikom nasmiješenog i zadovoljnog pacijenta. Potpuno nova brend strategija je razvijena kako bi ojačala koheziju ustanove, a novi vizualni identitet ju je oživio. Konačni rezultat je osvježen, suvremen brend koji nadahnjuje i potiče dijalog i interakciju s pacijentima.

vizualni identitet poliklinike premium dent dizajn logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent negativ logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent memorandum vizitke shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent dizajn logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent dizajn logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent dizajn logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinike premium dent dizajn logotipa shift agencija mostar
vizualni identitet poliklinika premium dent
vizualni identitet poliklinika premium dent tim
vizualni identitet poliklinike premium dent shift agencija mostar