X-EXPRESS d.o.o. Banja Luka

Vizualni identitet X-EXPRESS

Kategorija: Vizualni identitet

Brza, točna i efikasna dostava svih vrsta pošiljki postala je potreba bez koje je nemoguće uspješno i konkurentno poslovati. Gotovo da nema tvrtke ili pak institucije koja redovno ne koristi neku od usluga slanja i primanja različitih vrsta pošiljki. Upravo iz želje da tržištu brze pošte Bosne i Hercegovine (s tendencijom širenja tržišta) ponudi specijaliziranu uslugu dostavljanja svih vrsta pošiljki (dokumenata, paketa, paleta…) nastala je X-EXPRESS brza pošta sa sjedištem u Banja Luci. Formirana mreža od osam distributivnih centara u većim gradovima BiH  omogućuje učinkovito pružanje usluge klijentima i promicanje vrijednosti točnosti, efikasnosti i brzine. Za što bolje pozicioniranje na tržište trebalo je osmisliti vizualni identitet, izraditi knjigu grafičkih standarda s primjenom logotipa na široki spektar primarnih i sekundarnih sredstava komunikacije. Znajući da je “cesta” postala idealno mjesto za stvaranje brand-identiteta, vozila su danas jednostavno prisutna svuda, posebnu pažnju posvetili smo oslikavanju vozila. Osim oslikavanja službenih dostavnih vozila, dizajnirali smo i ostale primjene koje čine kompletan i prepoznatljiv vizualni identitet. Dizajnirani logotip promatra se dvostruko, u pozitivu je to slovo X iz imena tvrtke, ali je istodobno to u negativu skup strelica koje prikazuju različite smjerove izravno upućujući na to da kompanija pokriva cijeli BiH teritorij. Poseban naglasak također smo stavili i na osmišljavanje verbalnog identiteta koji je izravno povezan s imenom tvrtke, ali također izravno govori o kvaliteti i brzini usluge, kroz prepoznatljiv dnevni govor i jezičnu konstrukciju… "Dok kažeš iks!"

Vizualni identitet X-EXPRESS
Oslikavanje službenih dostavnih vozila
Primjena logotipa
Vizualni i verbalni identitet
Vizualni i verbalni identitet
Dizajn kuverata
Posjetnice
Vizualn i verbalni identitet X-EXPRESS
Znak i logotip
Knjiga grafičkih standarda
Knjiga grafičkih standarda