Udruga Futura, Mostar

Vizualni identitet udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura

Kategorija: Vizualni identitet

Udruga za unapređenje kvalitete življenja “Futura” je neprofitna organizacija utemeljena 2008. godine u Mostaru. Osnovana je s ciljem doprinosa kvaliteti življenja BiH građana. Nevladina je i nestranačka organizacija čiji je rad fokusiran na informiranje, educiranje i medijsko opismenjavanje građana, pružanje informacija o potrošačkim pravima i obvezama, kao i osiguranje pravne pomoći putem medijacije u rješavanju potrošačkih sporova. Agencija Shift angažirana je kako bi pomogla u kreiranju cjelokupnog izgleda organizacije i prikladnog vizualnog izraza koji će udrugu Futura učiniti prepoznatljivom. Naziv organizacije “Futura” očigledno sugerira na promjene i unapređenje života, što udruga i zagovara, kao i njenu orijentiranost ka budućnosti. Futura je pokrenula stvaranje NGO mreže u Mostaru pod imenom “Naše društvo” za čiji smo vizualni identitet zaslužni, ali i projekt “Pravo na grad” u kojem smo također sudjelovali. Naš zadatak u ovome projektu redefiniranja vizualnog identiteta bio je prikazati suvremenu, proaktivnu neprofitnu organizaciju 21. stoljeća čija uloga postaje sve značajnija pri kreiranju i donošenju političkih odluka i zakonskih rješenja koje izravno utječu na poboljšanje kvalitete života. Idejno rješenje veza je sa starim logotipom, ali na jedan novi, humaniji način. List zapravo predstavlja život. U ovoj formi on također predstavlja i prvo slovo imena udruge, i kao takav može samostalno postojati kao dekorativni element za različite primjene.

Vizualni identitet udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura