Sveučilište u Mostaru je provelo snažnu i upečatljivu promotivnu kampanju kroz više kanala komunikacije, kojoj je cilj potaknuti buduće generacije studenata da dobro razmisle o svojim odlukama prilikom odabira željenog fakulteta. Kampanja jedne od najvažnijih visokoškolskih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini je ujedno i prva kampanja u kojoj je predstavljen novi vizualni identitet Sveučilišta.
Svaki projekt je različit i zahtjeva individualan pristup, stoga smo, dizajnirajući ovu promotivnu kampanju, odlučili koristiti ilustracije i upečatljivu tipografiju kako bismo istaknuli nastojanje Sveučilišta da se predstavi kao najbolji izbor za mlade ljude. Naglasak smo stavili na predanost Sveučilišta stvaranju i širenju znanja u okruženju zasićenom brojnim privatnim visokoškolskim ustanovama. Kampanja prenosi snažne poruke, a promotivni billboardi i web kampanja kroz dinamičan i razigran stil komuniciraju ciljeve mostarskog Sveučilišta — privući mlade ljude i ponuditi im najkvalitetnije moguće obrazovanje.
Dizajnirali smo tri različita vizuala da bismo prenijeli tri različite poruke – Imaš mogućnost! Odaberi znanje! Stvori budućnost! Svaki od navedenih vizuala sadrži i ovogodišnji slogan Sveučilišta "Jedno je Sveučilište!”. Naš zadatak bio je osmisliti snažan vizualni izričaj korištenjem dominantnih vizualnih elemenata. Razvili smo koncept kampanje koji prenosi jasnu poruku i prikladan je, kako za Sveučilište, tako i za ciljanu publiku. 

Sveučilište u Mostaru

Promotivna kampanja Sveučilišta u Mostaru

Sveučilište u Mostaru je provelo snažnu i upečatljivu promotivnu kampanju kroz više kanala komunikacije, kojoj je cilj potaknuti buduće generacije studenata da dobro razmisle o svojim odlukama prilikom odabira željenog fakulteta. Kampanja jedne od najvažnijih visokoškolskih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini je ujedno i prva kampanja u kojoj je predstavljen novi vizualni identitet Sveučilišta.
Svaki projekt je različit i zahtjeva individualan pristup, stoga smo, dizajnirajući ovu promotivnu kampanju, odlučili koristiti ilustracije i upečatljivu tipografiju kako bismo istaknuli nastojanje Sveučilišta da se predstavi kao najbolji izbor za mlade ljude. Naglasak smo stavili na predanost Sveučilišta stvaranju i širenju znanja u okruženju zasićenom brojnim privatnim visokoškolskim ustanovama. Kampanja prenosi snažne poruke, a promotivni billboardi i web kampanja kroz dinamičan i razigran stil komuniciraju ciljeve mostarskog Sveučilišta — privući mlade ljude i ponuditi im najkvalitetnije moguće obrazovanje.
Dizajnirali smo tri različita vizuala da bismo prenijeli tri različite poruke – Imaš mogućnost! Odaberi znanje! Stvori budućnost! Svaki od navedenih vizuala sadrži i ovogodišnji slogan Sveučilišta "Jedno je Sveučilište!”. Naš zadatak bio je osmisliti snažan vizualni izričaj korištenjem dominantnih vizualnih elemenata. Razvili smo koncept kampanje koji prenosi jasnu poruku i prikladan je, kako za Sveučilište, tako i za ciljanu publiku. 

Promotivna kampanja Sveučilišta u Mostaru
Promotivna kampanja Sveučilišta u Mostaru graficki dizajn graphic design