Mališić d.o.o.

Dizajn ambalaže za liniju proizvoda Mališa

Kategorija: Dizajn ambalaže

Nakon što je stidljivo životario na policama posljednjih godina, brend “Mališa" koji se sastojao samo iz jednog proizvoda, klasičnog flipsa, umjesto da se ugasi, upravo je doživio drugu mladost. Razlog tome je bio vrhunska kvaliteta samoga proizvoda i pristupačna cijena koji su uz postojeći dizajn polako gubili utrku na tržištu u naletu svjetskih, ali i sve više domaćih brendova. Postojeći dizajn nije imao jasnu logičku podlogu za širenje asortimana pa je klijent donio definitivnu odluku da se odvoje sredstva za ulaganje u novi izgled, ali i nove i suvremene materijale pakiranja. Odavno je prošlo vrijeme u kojem se na pakiranje proizvoda gledalo kao na sekundaran element branda. Danas je jedna od važnijih funkcija pakiranja, uz sadržajnu i zaštitnu, promoviranje proizvoda i njegovo predstavljanje javnosti. Pakiranje ima značajnu ulogu u procesu tržišne identifikacije, a dizajniranje proizvoda je potrebno prilagoditi ciljnoj grupi kojoj je proizvod namijenjen. Naš klijent Mališić d.o.o. se odlučio redizajnirati proizvod prvenstveno namijenjen mlađoj populaciji. Naš zadatak bio je dizajnirati brand identitet za novu liniju proizvoda: Flips, Chips slani i Kokice slane Popcorn. Cilj je bio upečatljiv identitet za nove proizvode koji će se pojaviti na tržištu. Budući da su proizvodi namjenjeni mlađoj populaciji, i dizajn pakiranja išao je u tom smjeru. Razigran dizajn, vesele boje i motivi idealni su za proizvode kao što su ovi. Konkurencija je na ovom tržištu zaista velika i potrošačima se nudi velik broj istovrsnih proizvoda različitih proizvođača. Stoga smo nastojali klijenta izdvojiti od konkurencije i vjerujemo da smo u tom i uspjeli.

Dizajn ambalaže za liniju proizvoda Mališa