News & Blog

Povezano

Brand identitet hotela Verso, Mostar
Promotivna kampanja Sveučilišta u Mostaru
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.