News & Blog

Povezano

The verbal and visual identity of the brand Nicola’s
Training and retraining centre visual identity and guidelines 
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.