Područje Rakitna oduvijek je bilo poznato po mlijeku i mliječnim proizvodima, kako zbog klimatskih uvjeta i prirodne kvalitete pašnjaka, tako i zbog ljudi koji su spravljali te proizvode prenoseći svoje znanje i iskustvo na nove naraštaje. Unatoč modernizaciji proizvodnje, Rakitno je i danas sinonim za mliječne proizvode vrhunskog okusa i mirisa. Mljekara Rakitno jedan je od najvećih rakitskih proizvođača vrhunskih sireva i kao takva se profilirala na domaćem i inozemnom tržištu. Širenje tvrtke značilo je i izgradnju prepoznatljivog imidža i jasne slike u javnosti. Dizajn novog vizualnog identiteta nastaje u suradnji s našom agencijom. Logotip sadržava siluete dviju planina - Čvrsnice i Vran planine, uokvirene u elipsastu formu blisku mljekarskoj stilistici. Kombinacija zaobljenog (Vag Rounded) i rukopisnog (Kari Pro) fonta maksimalno naglašava humani pristup djelatnosti, a cijeli koncept dizajna logotipa jasno ostavlja dojam da se isključivo radi o prehrambenoj industriji. Odabir dvaju plavih boja u kombinaciji s bijelom, asocijativno podsjeća na čistoću i netaknutost rakitske prirode.

Mljekara Rakitno d.o.o.

Vizualni identitet Mljekare Rakitno

Kategorija: Vizualni identitet

Područje Rakitna oduvijek je bilo poznato po mlijeku i mliječnim proizvodima, kako zbog klimatskih uvjeta i prirodne kvalitete pašnjaka, tako i zbog ljudi koji su spravljali te proizvode prenoseći svoje znanje i iskustvo na nove naraštaje. Unatoč modernizaciji proizvodnje, Rakitno je i danas sinonim za mliječne proizvode vrhunskog okusa i mirisa. Mljekara Rakitno jedan je od najvećih rakitskih proizvođača vrhunskih sireva i kao takva se profilirala na domaćem i inozemnom tržištu. Širenje tvrtke značilo je i izgradnju prepoznatljivog imidža i jasne slike u javnosti. Dizajn novog vizualnog identiteta nastaje u suradnji s našom agencijom. Logotip sadržava siluete dviju planina - Čvrsnice i Vran planine, uokvirene u elipsastu formu blisku mljekarskoj stilistici. Kombinacija zaobljenog (Vag Rounded) i rukopisnog (Kari Pro) fonta maksimalno naglašava humani pristup djelatnosti, a cijeli koncept dizajna logotipa jasno ostavlja dojam da se isključivo radi o prehrambenoj industriji. Odabir dvaju plavih boja u kombinaciji s bijelom, asocijativno podsjeća na čistoću i netaknutost rakitske prirode.

vizualni identitet mljekara rakitno logotip shift agencija
vizualni identitet mljekara rakitno logotip shift agencija
vizualni identitet mljekara rakitno logotip shift agencija
vizualni identitet mljekara rakitno logotip shift agencija
vizualni identitet mljekara rakitno logotip agencija shift mostar
vizualni identitet mljekara rakitno shift.ba
vizualni identitet mljekara rakitno memorandum shift agencija
vizualni identitet mljekara rakitno oslikavanje vozila
vizualni identitet mljekara rakitno
vizualni identitet mljekara rakitno aplikacija na uniformu
vizualni identitet mljekara rakitno dizajn oslikavanja vozila
vizualni identitet mljekara rakitno aplikacija logotipa shift agencija