3Dent iz Mostara je prvi 3D centar za dentalnu radiologiju u Bosni i Hercegovini. Agencija Shift bila je zadužena za vizualni identitet poduzeća - dizajn logotipa te implementaciju grafičkih rješenja na sve potrebne elemente uključujući dizajn letaka i promotivnog materijala. Uskoro ćemo prikazati i dizajn web stranice poduzeća 3dent.ba. 

3dent d.o.o. Mostar

Vizualni identitet 3DENT

Kategorija: Vizualni identitet

3Dent iz Mostara je prvi 3D centar za dentalnu radiologiju u Bosni i Hercegovini. Agencija Shift bila je zadužena za vizualni identitet poduzeća - dizajn logotipa te implementaciju grafičkih rješenja na sve potrebne elemente uključujući dizajn letaka i promotivnog materijala. Uskoro ćemo prikazati i dizajn web stranice poduzeća 3dent.ba. 

vizualni identitet 3DENT  centar za dentalnu radiologiju dizajn shift agencija mostar
vizualni identitet 3DENT negativ logotipa
vizualni identitet 3DENT negativ logotipa
vizualni identitet 3dent dizajn memorandum kuverte vizitke