Carré lounge (carré - fr. trg) je urbani caffe u centru grada Mostara, a  nalazi se unutar kompleksa tržnog centra Rondo. Interijer je prožet modernim pristupom, sa chic baroknim neostilom, uz vladajuće tamne tonove i luksuzni namještaj. Takav ambijent namentnuo je dizajn logotipa istog stila. Izrazito centralne kompozicije, logotip sadrži floralni znak izdvojen iz tapeta baroknog stila, obojen u crno zlatnu kombinaciju boja. Tipografija je arhaični Engraver font specifičan za korišteni stil. Primjena dizajna dalje se očituje u kolažiranju starih novina i korištenju rastera proizašlog i multipliciranja floralnog znaka koji je svu priču vratio na izvornu inspiraciju  - neobarokni stil. 

Carré lounge, Mostar

Vizualni identitet caffe-bar

Kategorija: Vizualni identitet

Carré lounge (carré - fr. trg) je urbani caffe u centru grada Mostara, a  nalazi se unutar kompleksa tržnog centra Rondo. Interijer je prožet modernim pristupom, sa chic baroknim neostilom, uz vladajuće tamne tonove i luksuzni namještaj. Takav ambijent namentnuo je dizajn logotipa istog stila. Izrazito centralne kompozicije, logotip sadrži floralni znak izdvojen iz tapeta baroknog stila, obojen u crno zlatnu kombinaciju boja. Tipografija je arhaični Engraver font specifičan za korišteni stil. Primjena dizajna dalje se očituje u kolažiranju starih novina i korištenju rastera proizašlog i multipliciranja floralnog znaka koji je svu priču vratio na izvornu inspiraciju  - neobarokni stil. 

vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija
vizualni identitet carre mostar shift agencija