Da je naš rad prepoznat i u inozemstvu dokazuje i suradnja s Kroativom - informativnim portalom Hrvata u Austriji. Kroativ.at portal se bavi aktualnim događanjima iz kulturnog, ekonomskog, političkog i društvenog života hrvatske zajednice u Austriji. Portal je imao potrebu za jedinstvenim i pravilno osmišljenim vizualnim identitetom, stoga su za realizaciju projekta odabrali upravo agenciju Shift. Glavne smjernice prilikom izrade logotipa bili su hrvatski nacionalni simboli i boje. Crvena i plava boja u logotipu i zaštitnom znaku unose u vizualni identitet nacionalni duh te čitatelju trenutno ukazuju na tematiku i područje interesa portala. Odlučili smo se za jednostavnu tipografiju logotipa kojoj dinamiku pruža zanimljiv zaštitni znak koji se uz njega pojavljuje u svim oblicima komunikacije. Ovaj projekt nas čini iznimno ponosnima jer smo kroz izradu vizualnog identiteta na neki način doprinijeli poticanju integracije dviju prijateljskih država i naroda, što je ujedno i osnovni cilj ovog jedinstvenog, "kroativnog" portala.

Kroativ - Informativni portal Hrvata u Austriji

Vizualni identitet informativnog portala Kroativ

Kategorija: Vizualni identitet

Da je naš rad prepoznat i u inozemstvu dokazuje i suradnja s Kroativom - informativnim portalom Hrvata u Austriji. Kroativ.at portal se bavi aktualnim događanjima iz kulturnog, ekonomskog, političkog i društvenog života hrvatske zajednice u Austriji. Portal je imao potrebu za jedinstvenim i pravilno osmišljenim vizualnim identitetom, stoga su za realizaciju projekta odabrali upravo agenciju Shift. Glavne smjernice prilikom izrade logotipa bili su hrvatski nacionalni simboli i boje. Crvena i plava boja u logotipu i zaštitnom znaku unose u vizualni identitet nacionalni duh te čitatelju trenutno ukazuju na tematiku i područje interesa portala. Odlučili smo se za jednostavnu tipografiju logotipa kojoj dinamiku pruža zanimljiv zaštitni znak koji se uz njega pojavljuje u svim oblicima komunikacije. Ovaj projekt nas čini iznimno ponosnima jer smo kroz izradu vizualnog identiteta na neki način doprinijeli poticanju integracije dviju prijateljskih država i naroda, što je ujedno i osnovni cilj ovog jedinstvenog, "kroativnog" portala.

dizajn logotipa, vizualni identitet kroativ , shift agencija
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, dizajn logotipa
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, zaštitni znak
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, zaštitni znak
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, negativ logotipa
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, tipografija, boje
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar
vizualni identitet kroativ, shift agencija mostar, aplikacija logotipa