Poliklinika Victus smještena je u Zagrebu i specijalizirana za urologiju. Poliklinika je nedavno ponovno otvorena nakon renoviranja kojim je postala moderno i ugodno mjesto za posjetitelje/pacijente. Kao dio cjelokupnog procesa renovacije, osmislili smo novi vizualni identitet poliklinike Victus (lat. život). Vizualni identitet čini logotip koji se temelji na slovu «V», a koje čine dvije kose linije oko imena VICTUS, te istovremeno simboliziraju i dvije ruke u skrbi, ali i u molitvi, kao i pozitivno razmišljanje, koji su od iznimne važnosti u području medicine i brige o zdravlju. Za tipografiju smo odabrali čistu i lako čitljivu BasicSans, a odabrana paleta boja uklapa se u medicinsku stilistiku, te stvara mogućnosti za dizajniranje budućih projekata poliklinike. Projekt je također obuhvatio dizajn opsežne signalizacije unutar prostorija ove privatne klinike, kao i kompletan promotivni materijal.

Poliklinika Victus

Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike

Kategorija: Vizualni identitet

Poliklinika Victus smještena je u Zagrebu i specijalizirana za urologiju. Poliklinika je nedavno ponovno otvorena nakon renoviranja kojim je postala moderno i ugodno mjesto za posjetitelje/pacijente. Kao dio cjelokupnog procesa renovacije, osmislili smo novi vizualni identitet poliklinike Victus (lat. život). Vizualni identitet čini logotip koji se temelji na slovu «V», a koje čine dvije kose linije oko imena VICTUS, te istovremeno simboliziraju i dvije ruke u skrbi, ali i u molitvi, kao i pozitivno razmišljanje, koji su od iznimne važnosti u području medicine i brige o zdravlju. Za tipografiju smo odabrali čistu i lako čitljivu BasicSans, a odabrana paleta boja uklapa se u medicinsku stilistiku, te stvara mogućnosti za dizajniranje budućih projekata poliklinike. Projekt je također obuhvatio dizajn opsežne signalizacije unutar prostorija ove privatne klinike, kao i kompletan promotivni materijal.

Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike dizajn logotipa dizajn logotipa
Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike inspiracija za dizajn logotipa
Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike signalizacija
Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike
Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike dizajn memoranduma graficka agencija
Vizualni identitet i signalizacija zagrebačke poliklinike dizajn uniforme