Mljekara Puđa pokrenula je novu liniju sira unutar asortimana. Iz svoga pogona u Trilju na tržište su izbacili “Dalmatinski sir”. Naš zadatak bio je stvoriti vizualni identitet novoga proizvoda, prvenstveno dizajnom ambalaže. Novi dizajn trebao je prenijeti priču našega klijenta i istaknuti osnovne karakteristike kvalitete ovoga proizvoda po čemu će ga kupci moći prepoznati. Surađujući s klijentom razvili smo novi brend te ga jedinstvenim dizajnom ambalaže istaknuli od konkurencije. Konačan rezultat jednostavan je, oslanjajući se na tradicionalan stil pakiranja koji je ažuriran modernim dizajnom. Odmak od postojećih etiketa sireva Puđa napravili smo dizajnom koji kombinira ilustraciju dalmatinskog zaleđa sa svim njegovim prepoznatljivim elementima (suhozid, masline, stara kamena kuća...) i prateće grafičke elemente koji svojim pozicioniranjem čine sklad s ilustracijom, a istovremeno svaki odrezani dio zadržava karakteristične elemente ambalaže. Novi dizajn lijepo odražava suštinu ovoga brenda. Spaja osjećaj tradicionalnog okusa s premium proizvodom, a upravo je to ono što ciljno tržište traži. Zadovoljan isporučenim rješenjem klijent nam je povjerio i redizajn drugih sireva iz asortimana.

Puđa d.o.o.

Redizajn ambalaže Puđa Dalmatinskoga sira

Kategorija: Dizajn ambalaže

Mljekara Puđa pokrenula je novu liniju sira unutar asortimana. Iz svoga pogona u Trilju na tržište su izbacili “Dalmatinski sir”. Naš zadatak bio je stvoriti vizualni identitet novoga proizvoda, prvenstveno dizajnom ambalaže. Novi dizajn trebao je prenijeti priču našega klijenta i istaknuti osnovne karakteristike kvalitete ovoga proizvoda po čemu će ga kupci moći prepoznati. Surađujući s klijentom razvili smo novi brend te ga jedinstvenim dizajnom ambalaže istaknuli od konkurencije. Konačan rezultat jednostavan je, oslanjajući se na tradicionalan stil pakiranja koji je ažuriran modernim dizajnom. Odmak od postojećih etiketa sireva Puđa napravili smo dizajnom koji kombinira ilustraciju dalmatinskog zaleđa sa svim njegovim prepoznatljivim elementima (suhozid, masline, stara kamena kuća...) i prateće grafičke elemente koji svojim pozicioniranjem čine sklad s ilustracijom, a istovremeno svaki odrezani dio zadržava karakteristične elemente ambalaže. Novi dizajn lijepo odražava suštinu ovoga brenda. Spaja osjećaj tradicionalnog okusa s premium proizvodom, a upravo je to ono što ciljno tržište traži. Zadovoljan isporučenim rješenjem klijent nam je povjerio i redizajn drugih sireva iz asortimana.

Redizajn ambalaže Puđa Dalmatinskoga sira