News & Blog

Povezano

Identity and packaging for a new series of dairy products
Vizualni identitet Reton Mostar
novi broj magazina FYI, CROZ, dizajn shift
Dizajn časopisa nastao je u Shift kreativnoj agenciji, a suradnja je nastavljena i nakon obavljenog dizajna na pripremanju svakog pojedinačnog broja.