Kako bi kreirali tržišno održiv poslovni koncept, koji će opstati među konkurencijom, potrebno je bilo kreirati komunikacijsku strategiju koja će biti prepoznatljiva i prenositi poruku modernoga i pouzdanog hotela u koji će ljudi rado odsjesti i rado se vratiti. Vizualni identitet hotela s 4 zvjezdice inspiriran je zaštitnim simbolom grada Mostara. Izrazito turistički stil logotipa u formi stiliziranog Starog mosta kao obilježja "city-a" definiran je dvjema srodnim bojama; narančasta neupitno podsjeća na sunce, ljeto, agrume, a tamna crvena asocijacija je na ljubav, a ponajviše na crveno vino, sve od reda turistički simboli Hercegovine! Turističkim simbolima Hercegovine skrivenim unutar vizualnoga identiteta hotela Shift je stvorio privlačan i prepoznatljiv imidž koji zasigurno pomaže klijentu u preuzimanju lokalne dominacije unutar svoje kategorije. Uz dizajn vizualnoga identiteta esencijalni dio ovoga projekta čine i promotivne brošure i ostali reklamni materijali, zajedno stvarajući jedinstven i prepoznatljiv image novonastaloga brenda.

 

City Hotel, Mostar

City Hotel, Mostar

Kategorija: Vizualni identitet

Kako bi kreirali tržišno održiv poslovni koncept, koji će opstati među konkurencijom, potrebno je bilo kreirati komunikacijsku strategiju koja će biti prepoznatljiva i prenositi poruku modernoga i pouzdanog hotela u koji će ljudi rado odsjesti i rado se vratiti. Vizualni identitet hotela s 4 zvjezdice inspiriran je zaštitnim simbolom grada Mostara. Izrazito turistički stil logotipa u formi stiliziranog Starog mosta kao obilježja "city-a" definiran je dvjema srodnim bojama; narančasta neupitno podsjeća na sunce, ljeto, agrume, a tamna crvena asocijacija je na ljubav, a ponajviše na crveno vino, sve od reda turistički simboli Hercegovine! Turističkim simbolima Hercegovine skrivenim unutar vizualnoga identiteta hotela Shift je stvorio privlačan i prepoznatljiv imidž koji zasigurno pomaže klijentu u preuzimanju lokalne dominacije unutar svoje kategorije. Uz dizajn vizualnoga identiteta esencijalni dio ovoga projekta čine i promotivne brošure i ostali reklamni materijali, zajedno stvarajući jedinstven i prepoznatljiv image novonastaloga brenda.

 

City Hotel, Mostar
vizualni identitet city hotel mostar logotip shift.ba
vizualni identitet city hotel mostar dizajn logotipa shift agencija
vizualni identitet city hotel mostar dizajn shift agencija
vizualni identitet city hotel mostar tekstura
vizualni identitet city hotel mostar shift agencija
vizualni identitet city hotel mostar paleta boja shift
vizualni identitet city hotel mostar
vizualni identitet city hotel mostar ilustracija stari most
vizualni identitet city hotel mostar memorandum i vizitke shift.ba
vizualni identitet city hotel mostar aplikacija logotipa
vizualni identitet city hotel mostar aplikacija logotipa
vizualni identitet city hotel mostar aplikacija logotipa
vizualni identitet city hotel mostar aplikacija logotipa memorandum vizitke
vizualni identitet city hotel web dizajn
vizualni identitet city hotel web dizajn