Vjera raste po ljubavi - naziv je monografije u povodu 30. obljetnice institucionalnoga djelovanja Biskupijskog Caritasa Mostar u kojoj je na poseban način predstavljen jedan dio karitativnih aktivnosti hercegovačkih biskupija. Najupečatljivije slike i misli mozaično su pretočene u jednu iznimno vedru i nadasve edukativnu knjigu, vrijednu svake pozornosti. Dizajnerska intervencija na ovom djelu, revolucionarno je utjecala na njegovu percepciju u javnosti, naglašavajući već preko dizajna korice da se ne radi o običnom proznom štivu. Jedinstvena tehnologija štance na korici knjige, stavlja ovu monografiju rame uz rame svjetskim knjiškim izdanjima koje također posjeduju slične principe uveza i dizajna. Dizajn, baziran na zaštitnoj crvenoj boji Caritasa, obogaćen je kolažnim slaganjem velikog broja fotografija, ali i radikalnijim prikazom teksta. Korišteni crteži djelo su Mirka Žigona (56). Mirko živi sam u Domu za stare i iznemogle osobe u Mostaru i korisnik je Caritasova centra "Nazaret" od njegova utemeljenja.

Caritas Mostar

Dizajn monografije Caritasa

Vjera raste po ljubavi - naziv je monografije u povodu 30. obljetnice institucionalnoga djelovanja Biskupijskog Caritasa Mostar u kojoj je na poseban način predstavljen jedan dio karitativnih aktivnosti hercegovačkih biskupija. Najupečatljivije slike i misli mozaično su pretočene u jednu iznimno vedru i nadasve edukativnu knjigu, vrijednu svake pozornosti. Dizajnerska intervencija na ovom djelu, revolucionarno je utjecala na njegovu percepciju u javnosti, naglašavajući već preko dizajna korice da se ne radi o običnom proznom štivu. Jedinstvena tehnologija štance na korici knjige, stavlja ovu monografiju rame uz rame svjetskim knjiškim izdanjima koje također posjeduju slične principe uveza i dizajna. Dizajn, baziran na zaštitnoj crvenoj boji Caritasa, obogaćen je kolažnim slaganjem velikog broja fotografija, ali i radikalnijim prikazom teksta. Korišteni crteži djelo su Mirka Žigona (56). Mirko živi sam u Domu za stare i iznemogle osobe u Mostaru i korisnik je Caritasova centra "Nazaret" od njegova utemeljenja.