S novim dizajnom i određenim grafičkim preinakama, te na novom papiru iz tiska je izišao redizajn Statusa, magazina za političku kulturu i društvena pitanja. Magazin Status već odavno ima kultni status među svojim čitateljima. Shift kreativna agencija napravila je lagani redizajn tipografije. Pogledajte!

 

Status

Grafička priprema magazina za političku kulturu i društvena pitanja

S novim dizajnom i određenim grafičkim preinakama, te na novom papiru iz tiska je izišao redizajn Statusa, magazina za političku kulturu i društvena pitanja. Magazin Status već odavno ima kultni status među svojim čitateljima. Shift kreativna agencija napravila je lagani redizajn tipografije. Pogledajte!

 

Grafička oprema magazina Status, korica magazina, dizajn shift
Grafička oprema magazina Status, dizajn shift agencija
Grafička oprema magazina Status, redizajn magazina, shift.ba
Grafička oprema magazina Status, shift.ba
Grafička oprema magazina Status, redizajn časopisa
Grafička oprema magazina Status
Grafička oprema magazina Status
Grafička oprema magazina Status, dizajn, agencija
Grafička oprema magazina Status shift