2011. godina za Mljekaru Livno bila je godina redizajna i ulaganja u tržišni nastup i komunikaciju. Vodstvo Mljekare Livno se obratilo nama za pomoć. Shift je prvenstveno dobio zadatak  redizajnirati ambalaže tradicionalnih sireva unutar asortimana mljekare, među njima i njihovoga najpoznatijeg i najprodavanijeg proizvoda – Livanjskog sira. Pored redizajna postojećih brendova, klijent je prepoznao potencijal za rast, i to kroz proširenje svojega asortimana u kategoriji sirnih namaza i kajmaka. Nova kolekcija proizvoda Mljekare Livno dizajnirana je na grafičkom principu prepoznatljive mljekarske stilstike, ali je modernijim pristupom dizajnu maksimalno izražena komercijalna svrha ambalaže koja će lako naći put do potencijalnih kupaca. Zeleno plava paleta boja, te osebujna i moderna tipografija i dizajn, dodatno naglašavaju vrhunske proizvode jedne od najvećih mljekara u BiH. Novu paletu boja uveli smo s ciljem diferencijacije tri nova proizvoda unutar asortimana: plava za krem sir, zelena za svježi sir i žuta za kajmak. Lijepe, moderno uređene fotografije na ambalaži komuniciraju čistoću proizvoda i bude apetit.

Mljekara Livno d.o.o.

Vizualni identitet kolekcije proizvoda

2011. godina za Mljekaru Livno bila je godina redizajna i ulaganja u tržišni nastup i komunikaciju. Vodstvo Mljekare Livno se obratilo nama za pomoć. Shift je prvenstveno dobio zadatak  redizajnirati ambalaže tradicionalnih sireva unutar asortimana mljekare, među njima i njihovoga najpoznatijeg i najprodavanijeg proizvoda – Livanjskog sira. Pored redizajna postojećih brendova, klijent je prepoznao potencijal za rast, i to kroz proširenje svojega asortimana u kategoriji sirnih namaza i kajmaka. Nova kolekcija proizvoda Mljekare Livno dizajnirana je na grafičkom principu prepoznatljive mljekarske stilstike, ali je modernijim pristupom dizajnu maksimalno izražena komercijalna svrha ambalaže koja će lako naći put do potencijalnih kupaca. Zeleno plava paleta boja, te osebujna i moderna tipografija i dizajn, dodatno naglašavaju vrhunske proizvode jedne od najvećih mljekara u BiH. Novu paletu boja uveli smo s ciljem diferencijacije tri nova proizvoda unutar asortimana: plava za krem sir, zelena za svježi sir i žuta za kajmak. Lijepe, moderno uređene fotografije na ambalaži komuniciraju čistoću proizvoda i bude apetit.

vizualni identitet kolekcije proizvoda mljekara livno
vizualni identitet dizajn ambalaže
vizualni identitet dizajn ambalaže
vizualni identitet dizajn ambalaže