Pepi Karttis je tvrtka koja se bavi kartonskom ambalažom i grafičkim uslugama smještena u Mostaru. Za dizajn vizualnog identiteta osnovni i najvažniji pravac je bio postojeći slogan “Ambalaža za sve namjene". Tražili smo način na koji bismo izrazili vizualno jedinstven koncept koji bi dao još veći naglasak na dio slogana “…za sve namjene” čime bismo stavili naglasak na širinu asortimana. Dekorativni elementi u obliku uzorka (teksture) čine sastavni dio vizualnog identiteta, dinamični su, u digitalnim medijima čak i animirani. Svojim ritmom i oblicima sugeriraju različitost, odnosno sve što može biti upakirano u ambalažu koju Pepi proizvodi. Uz vizualni identitet, dizajnirali smo i izgled web stranice s prepoznatljivim vizualima i komunikacijom koja razbija rutinu u klasičnom web dizajnu. Na ovaj način postiže se izvrsno korisničko iskustvo, a klijentu omogućuje da bude u korak s trendovima modernog poslovanja.

Pepi Karttis d.o.o. Mostar

Vizualni identitet i dizajn web stranice tiskare

Pepi Karttis je tvrtka koja se bavi kartonskom ambalažom i grafičkim uslugama smještena u Mostaru. Za dizajn vizualnog identiteta osnovni i najvažniji pravac je bio postojeći slogan “Ambalaža za sve namjene". Tražili smo način na koji bismo izrazili vizualno jedinstven koncept koji bi dao još veći naglasak na dio slogana “…za sve namjene” čime bismo stavili naglasak na širinu asortimana. Dekorativni elementi u obliku uzorka (teksture) čine sastavni dio vizualnog identiteta, dinamični su, u digitalnim medijima čak i animirani. Svojim ritmom i oblicima sugeriraju različitost, odnosno sve što može biti upakirano u ambalažu koju Pepi proizvodi. Uz vizualni identitet, dizajnirali smo i izgled web stranice s prepoznatljivim vizualima i komunikacijom koja razbija rutinu u klasičnom web dizajnu. Na ovaj način postiže se izvrsno korisničko iskustvo, a klijentu omogućuje da bude u korak s trendovima modernog poslovanja.

dizajn logotipa kreatina agencija shift
vizualni identitet pepi karttis shift.ba
vizualni identitet pepi karttis - dizajn logotipa
vizualni identitet pepi karttis tekstura
vizualni identitet pepi karttis tekstura
vizualni identitet pepi karttis tekstura
vizualni identitet pepi karttis shift mostar, službeno vozilo
pepi karttis, dizajn web stranice
vizualni identitet pepi karttis tekstura
vizualni identitet pepi karttis, ambalaža