Dotea je specijalizirana dječja trgovina smještena u Mostaru. Osnovna misija joj je pružiti veliki izbor kvalitetnih i lijepih proizvoda kako bi zadovoljila želje i potrebe najmlađih klijenta, a u onim starijima probudila želju da opet budu djeca. Svjesni konkurencije i važnosti vizualne komunikacije, Dotea se odlučila predstaviti tržištu u velikom stilu s prepoznatljivim vizualnim identitetom. SBD dobio je povjerenje i zadatak da vizualizira ovo dječje carstvo. Trebalo je dizajnirati cjelokupan brend, od loga do svih popratnih materijala promocije. Ciljna skupina kod ovoga projekta usko je definirana. Stoga smo nastojali stvoriti identitet koji će apelirati na potrošače na intuitivnoj razini. Kreiran je jedinstveni vizualni pečat koji je povezan kroz cijelu komunikaciju brenda-vizitke, reklame, plakate, e-mail, čak i vrećice. Rezultat je vedar i razigran logo. Plava i zelena boja u kombinaciji s odabranim fontom dali su svjež i izražajan identitet koji se lako može primjenjivati na različitim elementima i pri tome zadržati svoju jednostavnost i prepoznatljivost.

 

 

DOTEA, Mostar

Vizualni identitet Dotea

Kategorija: Vizualni identitet

Dotea je specijalizirana dječja trgovina smještena u Mostaru. Osnovna misija joj je pružiti veliki izbor kvalitetnih i lijepih proizvoda kako bi zadovoljila želje i potrebe najmlađih klijenta, a u onim starijima probudila želju da opet budu djeca. Svjesni konkurencije i važnosti vizualne komunikacije, Dotea se odlučila predstaviti tržištu u velikom stilu s prepoznatljivim vizualnim identitetom. SBD dobio je povjerenje i zadatak da vizualizira ovo dječje carstvo. Trebalo je dizajnirati cjelokupan brend, od loga do svih popratnih materijala promocije. Ciljna skupina kod ovoga projekta usko je definirana. Stoga smo nastojali stvoriti identitet koji će apelirati na potrošače na intuitivnoj razini. Kreiran je jedinstveni vizualni pečat koji je povezan kroz cijelu komunikaciju brenda-vizitke, reklame, plakate, e-mail, čak i vrećice. Rezultat je vedar i razigran logo. Plava i zelena boja u kombinaciji s odabranim fontom dali su svjež i izražajan identitet koji se lako može primjenjivati na različitim elementima i pri tome zadržati svoju jednostavnost i prepoznatljivost.

 

 

Vizualni identitet Dotea
vizualni identitet dotea shift agencija mostar
vizualni identitet dotea  dizajn vrećice shift agencija mostar
vizualni identitet dotea oslikavanje vozila shift agencija mostar
vizualni identitet dotea shift agencija mostar
vizualni identitet dotea shift agencija mostar
vizualni identitet dotea memorandum i vizitke shift agencija mostar
vizualni identitet dotea memorandum shift agencija mostar
vizualni identitet dotea shift agencija mostar
vizualni identitet dotea shift agencija mostar