Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru osnovan je 1971. godine i jedan je od najvažnijih javnih ekonomskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Misija Fakulteta je usmjerena na obrazovanje koje studentima osigurava snažnu osnovu u poslovnoj ekonomiji, te promoviranje izvrsnosti koja daje kreativne i visokoobrazovane mlade ljude spremne odgovoriti izazovima globalnog tržišta rada. Angažirani smo za dizajn logotipa koji vizualno komunicira misiju fakulteta te istovremeno predstavlja Ekonomski fakultet budućim studentima na najbolji način. Prvi korak u stvaranju snažnog identiteta je definiranje osobnosti ili karaktera. Da bismo to postigli, najprije krećemo s analizom misije i vizije organizacije. Vizualni identitet je odraz onog što organizacija zapravo predstavlja i njenog strateškog pozicioniranja.
 Novi logotip smo izveli iz početnih slova naziva institucije E i F – “Ekonomski fakultet”, a odabrana paleta boja, narančasta i plava, logotipu daje svježinu i prepoznatljivost. Prema psihologiji boja, narančasta predstavlja optimizam, samouvjerenost i entuzijazam. Dok narančasta djeluje energično, plava boja umiruje i odražava pouzdanost i odgovornost. Novi identitet fakulteta je istovremeno simboličan i privlačan, što je bitan čimbenik svakog identiteta. Cilj ovog projekta bio je povezati Ekonomski fakultet s ciljanom publikom, te ga pozicionirati kao otvorenu obrazovnu instituciju koja uspješno uravnotežuje svoju emotivnu stranu s onom poslovnom.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Kategorija: Vizualni identitet

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru osnovan je 1971. godine i jedan je od najvažnijih javnih ekonomskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Misija Fakulteta je usmjerena na obrazovanje koje studentima osigurava snažnu osnovu u poslovnoj ekonomiji, te promoviranje izvrsnosti koja daje kreativne i visokoobrazovane mlade ljude spremne odgovoriti izazovima globalnog tržišta rada. Angažirani smo za dizajn logotipa koji vizualno komunicira misiju fakulteta te istovremeno predstavlja Ekonomski fakultet budućim studentima na najbolji način. Prvi korak u stvaranju snažnog identiteta je definiranje osobnosti ili karaktera. Da bismo to postigli, najprije krećemo s analizom misije i vizije organizacije. Vizualni identitet je odraz onog što organizacija zapravo predstavlja i njenog strateškog pozicioniranja.
 Novi logotip smo izveli iz početnih slova naziva institucije E i F – “Ekonomski fakultet”, a odabrana paleta boja, narančasta i plava, logotipu daje svježinu i prepoznatljivost. Prema psihologiji boja, narančasta predstavlja optimizam, samouvjerenost i entuzijazam. Dok narančasta djeluje energično, plava boja umiruje i odražava pouzdanost i odgovornost. Novi identitet fakulteta je istovremeno simboličan i privlačan, što je bitan čimbenik svakog identiteta. Cilj ovog projekta bio je povezati Ekonomski fakultet s ciljanom publikom, te ga pozicionirati kao otvorenu obrazovnu instituciju koja uspješno uravnotežuje svoju emotivnu stranu s onom poslovnom.

Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Dizajn logotipa Ekonomskog fakulteta u Mostaru