Kamen Rujan je proizvod obiteljskog poduzeća specijaliziranog za eksploataciju, obradu i ugradnju kamena. Nakon gotovo trideset godina poslovanja, javila se potreba za redizajnom vizualnog identiteta s namjerom da se poboljša pozicija poduzeća na tržištu, ali da se napravi i važan korak u procesu zaštite izvornosti ovog dragocjenog prirodnog kamena čija kvaliteta je već odavno prepoznata među investitorima u regiji. Prilikom dizajna vizualnog identiteta poduzeća iznimno je važno da se on zasniva na jasnom razumijevanju njegovih potreba i njegovih klijenata. Kamen Rujan se može lako primjenjivati u različite svrhe budući da su njegova boja i struktura zaista zahvalne. Upravo je ovo razlog zašto novi vizualni identitet treba privući različite klijente, od industrijskih i građevinskih tvrtki, do manjih investitora koji kamen kupuju za osobne potrebe. Idejno rješenje logotipa, koji čini monogram s inicijalima brenda, je izvedeno u Pantone Warm Gray 11 C boji i NexaSans tipografiji. Dizajniran je također i raster kao dekorativni element, koji se može primjenjivati na elementima primarne i sekundarne komunikacije. Isporučili smo i idejna rješenja za elemente primarne komunikacije (memorandum, vizitke, blok,...) koje će klijent koristiti u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim suradnicima i poslovnim partnerima.

Dubint d.o.o. Široki Brijeg

Vizualni identitet branda Kamen Rujan

Kategorija: Vizualni identitet

Kamen Rujan je proizvod obiteljskog poduzeća specijaliziranog za eksploataciju, obradu i ugradnju kamena. Nakon gotovo trideset godina poslovanja, javila se potreba za redizajnom vizualnog identiteta s namjerom da se poboljša pozicija poduzeća na tržištu, ali da se napravi i važan korak u procesu zaštite izvornosti ovog dragocjenog prirodnog kamena čija kvaliteta je već odavno prepoznata među investitorima u regiji. Prilikom dizajna vizualnog identiteta poduzeća iznimno je važno da se on zasniva na jasnom razumijevanju njegovih potreba i njegovih klijenata. Kamen Rujan se može lako primjenjivati u različite svrhe budući da su njegova boja i struktura zaista zahvalne. Upravo je ovo razlog zašto novi vizualni identitet treba privući različite klijente, od industrijskih i građevinskih tvrtki, do manjih investitora koji kamen kupuju za osobne potrebe. Idejno rješenje logotipa, koji čini monogram s inicijalima brenda, je izvedeno u Pantone Warm Gray 11 C boji i NexaSans tipografiji. Dizajniran je također i raster kao dekorativni element, koji se može primjenjivati na elementima primarne i sekundarne komunikacije. Isporučili smo i idejna rješenja za elemente primarne komunikacije (memorandum, vizitke, blok,...) koje će klijent koristiti u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim suradnicima i poslovnim partnerima.

Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan
Vizualni identitet branda Kamen Rujan