Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine naručio je kod Shift agencije logotip i knjigu grafičkih standarda. Među nekoliko ponuđenih rješenja logotipa usvojen je onaj koji na jednostavan način kombinira klasiku drame i suvremenost današnjeg oblika komuniciranja. Tmača Art časopis je u izdanju Centra za dramski odgoj i Mostarskog teatra mladih MTM. Kreativna agencija Shift odgovorna je za koncept, prijelom i dizajn ovoga časopisa. Shift je kroz grafički dizajn izrazio umjetnost koja se ocrtava na naslovnici i unutar cjelokupnog časopisa. Klijentu su isporučeni master fajlovi časopisa, te se priprema za tisak vrši samostalno od strane klijenta, a maksimalno poštujući zadana pravila.

Centar za dramski odgoj BiH

Vizualni identitet CDO Mostar

Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine naručio je kod Shift agencije logotip i knjigu grafičkih standarda. Među nekoliko ponuđenih rješenja logotipa usvojen je onaj koji na jednostavan način kombinira klasiku drame i suvremenost današnjeg oblika komuniciranja. Tmača Art časopis je u izdanju Centra za dramski odgoj i Mostarskog teatra mladih MTM. Kreativna agencija Shift odgovorna je za koncept, prijelom i dizajn ovoga časopisa. Shift je kroz grafički dizajn izrazio umjetnost koja se ocrtava na naslovnici i unutar cjelokupnog časopisa. Klijentu su isporučeni master fajlovi časopisa, te se priprema za tisak vrši samostalno od strane klijenta, a maksimalno poštujući zadana pravila.

Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn logotipa, shift agencija
Vizualni identitet CDO Mostar, logotip
Vizualni identitet CDO Mostar,, grafički dizajn
Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn časopisa shift.ba
Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn časopisa shift.ba
Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn časopisa shift.ba
Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn časopisa shift.ba
Dizajn časopsa Tmača art korice grafički dizajn shift
Vizualni identitet CDO Mostar
Vizualni identitet CDO Mostar, dizajn časopisa shift.ba