Pavić d.o.o. mesna industrija iz Livna odlučila je kompletno redizajnirati svoju liniju ambalaže za kobasice, a novo pakiranje za svoje proizvode realizirali su s našom agencijom. Dizajnirali smo elegantno i prepoznatljivo pakiranje, usredotočeno na tradicionalne sastojke i kvalitetu proizvoda poduzeća Pavić. Korišteni su dosljedan niz i standardizirani oblici - dio logotipa Pavić, kako bi se napravio prepoznatljiv identitet brenda. Tekstura drveta u pozadini pruža osjećaj tradicije i domaćega, a nadopunjena je kvalitetnom fotografijom kobasica pripremljenih i serviranih za obrok kojemu je teško odoljeti. Promotivna kamapanja za novi dizajn ambalaže definirana je s jasnim prikazom novoga izgleda ambalaže kako bi se što jasnije i nedvosmislenije prezentirala budućim kupcima. Također, u kampanji smo osmislili i prateći verbalni identitet brenda u formi reklamnog slogana koji u jednu misao objedinjava zajedničku poruku za sve proizvode i tako stavlja naglasak na cijelu kolekciju. Kampanja je zastupljena u tiskanim medijima u vidu billboarda i drugih reklamnih površina te u elektronskim medijima. Novi dizajn pakiranja omogućio je da i sami dizajn etikete isprati standarde koje smo uspostavili u prethodim poslovima za ovu mesnu industriju iz Livna.

Pavić d.o.o. Livno

Dizajn vrećica za kobasice Pavić

Pavić d.o.o. mesna industrija iz Livna odlučila je kompletno redizajnirati svoju liniju ambalaže za kobasice, a novo pakiranje za svoje proizvode realizirali su s našom agencijom. Dizajnirali smo elegantno i prepoznatljivo pakiranje, usredotočeno na tradicionalne sastojke i kvalitetu proizvoda poduzeća Pavić. Korišteni su dosljedan niz i standardizirani oblici - dio logotipa Pavić, kako bi se napravio prepoznatljiv identitet brenda. Tekstura drveta u pozadini pruža osjećaj tradicije i domaćega, a nadopunjena je kvalitetnom fotografijom kobasica pripremljenih i serviranih za obrok kojemu je teško odoljeti. Promotivna kamapanja za novi dizajn ambalaže definirana je s jasnim prikazom novoga izgleda ambalaže kako bi se što jasnije i nedvosmislenije prezentirala budućim kupcima. Također, u kampanji smo osmislili i prateći verbalni identitet brenda u formi reklamnog slogana koji u jednu misao objedinjava zajedničku poruku za sve proizvode i tako stavlja naglasak na cijelu kolekciju. Kampanja je zastupljena u tiskanim medijima u vidu billboarda i drugih reklamnih površina te u elektronskim medijima. Novi dizajn pakiranja omogućio je da i sami dizajn etikete isprati standarde koje smo uspostavili u prethodim poslovima za ovu mesnu industriju iz Livna.

dizajn vrećica za kobasice, čajna kobasica, ambalaža
dizajn vrećica za kobasice, bečka kobasica, sbd
dizajn vrećica za kobasice, kulen
dizajn vrećica za kobasice
dizajn vrećica za kobasice, ambalaža, shift.ba
dizajn vrećica za kobasice
dizajn vrećica za kobasice, pavić
dizajn ambalaže za kobasice shift mostar
dizajn pakiranja za kobasice shift agencija mostar
dizajn vrećica za kobasice
dizajn ambalaže za kobasice shift agencija mostar
dizajn ambalaže za kobasice shift agencija mostar
dizajn ambalaže za kobasice shift agencija mostar
dizajn pakiranja za kobasice pavić
dizajn pakiranja za kobasice pavić